VISI & MISI KOKUIS


VISI DAN MISI KOPERASI KUIS


VISI: 

Merealisasikan KOKUIS ke arah status
koperasi maju menjelang 2023.MISI:

1. Meningkatkan pertambahan jumlah keanggotaan KOKUIS
2. Mempelbagai dan memperbanyakan skim perniagaan.
3. Menaiktaraf perkhidmatan dan perniagaan sedia ada.